سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
هیات علمی تمام وقت آموزشی و پژوهشى 
1376/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
رادیوی قم 
مشاور برنامه خانواده 
1383/01/01 
 
----- 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 
پژوهشگر 
 
 
پژوهش و تحقيق در تفسير و فلسفه 
همکاری 
موسسه امام خميني(ره) 
پژوهشگر 
 
 
پژوهش وتحقيق در جامعه شناسي خانواده 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی قم 
مدرس 
1373/01/01 
1377/01/01 
معارف اسلامي 
تدریس 
دانشگاه آزادقم 
مدرس 
1373/01/01 
1377/01/01 
معارف اسلامي 
تدریس 
دفتر تبليغات اسلامي معاونت تبليغ، مركز جهاني علوم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1379/01/01 
1385/01/01 
----- 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
1379/01/01 
1385/01/01 
----- 
تدریس 
موسسه امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
مباني جامعه شناسي و تاريخ 
تدریس 
دانشگاه آزاد اراك 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
دانشگاه آزاد نراق 
مدرس 
 
 
ريشه هاي انقلاب اسلامي 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی) 
----- 
 
 
----- 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
----- 
 
 
-----