تعریف دین، دین و اجتماع (2)
39 بازدید
محل نشر: معرفت » آذر 1380 - شماره 48 (8 صفحه - از 104 تا 111)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره بحث و بررسی پیرامون ابعاد اجتماعی دین و آثار و کارکردهای عینی آن در سطوح مختلف زندگی اجتماعی، اصلی ترین دغدغه ای است که به شکل گیری و گسترش جامعه شناسی دین به عنوان یکی از زیر شاخه های متعدد علم جامعه شناسی منتهی شد. روند سکولارشدن و کاهش مشارکت اجتماعی دین در دنیای معاصر نه تنها از اهمیت و اعتبار بررسی عالمانه این سنخ مباحث نکاسته که ضرورت طرح آن ها را با استناد به دلایل متعددی بیش از پیش مسجل ساخته است. شارف، در این مقاله به موضوعات متنوعی بذل توجه کرده که قسمت اول این مقال از نظر خوانندگان گرامی گذشت. ادامه این مقال را با هم پی می گیریم.