جامعه شناسی تاریخی (1)
36 بازدید
محل نشر: معرفت » تیر 1384 - شماره 91 (8 صفحه - از 84 تا 91)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره جامعه‏شناسی تاریخی به عنوان یک شاخه ترکیبی و حوزه میان‏رشته‏ای، نقطه تلاقی دو علم تاریخ و جامعه‏شناسی محسوب می‏شود. این رشته که در حقیقت، جامعه‏شناسی جوامع پیشین بر اساس اسناد و گزارشات تاریخی به جای مانده است، از اعضای نسبتا جوان خانواده علوم اجتماعی و از شکوفه‏های این شجره تنومند شمرده می‏شود. این شاخه علمی، به رغم استعداد بالا و متولیان زیاد، احتمالاً به دلیل فقر منابع و مراجع تاریخی متناسب با دغدغه‏ها و انتظارات پژوهشگران علوم اجتماعی، به ویژه در خصوص جوامع کهن بشری، به توسعه درخور توجهی دست نیافته است. مؤلفان این نوشتار برآنند تا با بیان ویژگی‏های مطالعات جامعه‏شناسی تاریخی، سیر شکل‏گیری این رشته در مراکز علمی غرب و نقل آراء برخی اندیشمندان این حوزه همچون وبر، والرشتاین و اسکوکپول در معرفی و توصیف آن، تصویری هر چند مبهم از این شاخه به دست دهند. امید آنکه ترجمه این‏گونه آثار، بستر مناسبی برای گسترش مطالعات این حوزه در جامعه علمی ما فراهم سازد.