قدرت نرم آمریکا و ایران
38 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » پاییز 1384 - شماره 31 (10 صفحه - از 49 تا 58)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کسب وجهه و اعتبار بین المللی و نفوذ در افکار عمومی جهانیان یا به تعبیر برخی اندیشمندان دست‏یابی به قدرت نَرم به موازات و حتی فراتر از کسب همین نتیجه در سطح ملی از جمله اهداف مهم و در عین حال تصریح نشده دیپلماسی کشورها در ارتباطات فیمابین است. این مهم به تناسب موقعیت و جایگاه و امکانات و فرصت‏های هر کشور در عرصه بین الملل به شیوه‏های مختلف و از مجاری و کانال‏های متعدد، تعقیب می‏شود. دفاع از ارزش‏های مقبول همگانی، صدور اقلام و مصنوعات فرهنگی و مادی با کیفیت، اتخاذ مواضع منطقی و ظاهرپسند، تحرک جدی در عرصه‏های دیپلماتیک، مشارکت فعّال در اقدامات بین المللی، میزبانی نشست‏ها و مسابقات بین المللی، اعطای کمک‏های بشردوستانه، جذب گردشگر، تبلیغات برون مرزی و ... بخشی از سیاست‏های رایج و تجربه شده‏ای است که معمولاً هر کشور به فراخور حال، در جهت نیل به این مقصود از آن بهره می‏گیرد. در این نوشتار، سیاست‏های اجرایی دو کشور ایران و امریکا در منطقه خاورمیانه، در راستای تأمین این مهم به اجمال مورد بررسی قرار گرفته است.