تحلیل پدیدار شناختی تعزیه
41 بازدید
محل نشر: شیعه شناسی » تابستان 1385 - شماره 14 (28 صفحه - از 45 تا 72)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تعزیه، از سنت‏های آیینی و رسوم ملی ـ مذهبی نسبتا کهن و معرّف بخشی از هویت دینی دیرپای مردم ایران است. بی‏شک، این پدیده مانند سایر پدیده‏های فرهنگی، تحت تأثیر زمینه‏ها، شرائط و ظرفیت‏های فرهنگی و نیازها و ضرورت‏های اجتماعی ـ تاریخی پا به عرصه وجود نهاده، رشد و تطور یافته و دوام و بقا پیدا کرده است. کثرت مؤلفه‏ها، تنوع اشکال، لایه‏های معنایی متراکم، وجهه نمادین و در نتیجه، قابلیت تفسیرپذیری بالای این آیین موجب شده است تا محققان به ناچار برای کاوش در ابعاد مختلف آن از رویکردهای مطالعاتی متعددی بهره گیرند. این نوشتار فقط به بررسی توصیفی این پدیده با عطف توجه به زمینه‏های شکل‏گیری، سیر تاریخی، عناصر و مؤلفه‏ها، کارکردها و آثار و وضعیت موجود آن پرداخته است. کلیدواژه‏ها: تعزیه، آیین، نمایش، تراژدی، نماد، اسطوره، پدیدار.