مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسین
نام خانوادگی:شرف الدین
نخصص ها:فقه و اصول ، جامعه شناسی ، ارتباطات

زندگی نامه

1340 تولد، 1359 پایان دوره متوسطه، 1361 پایان دوره نظام وظیفه، 1362 ورود به حوزه علمیه قم و شروع طلبگى، 1365 ورود به موسسه در راه حق و شروع دوره تحصیلی این مرکز به موازات آموزشهای مرسوم حوزه، 1369 اتمام دوره سطح (پایه دوم) 1369 شروع درس خارج و شروع دوره کارشناسی ارشد پیوسته در رشته جامعه شناسى، 1373 ـ 1376 شروع و اتمام دوره کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی با گرایش فلسفه و کلام در بخش تربیت مدرس دانشگاه قم. 1376 اتمام دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی در موسسه امام خمینی (ره). 1377 پذیرش عضویت هیات علمی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). در این سنوات علاوه بر دروس رسمی (اصلی و جنبی) حوزه افتخار شرکت در دروس تفسیر قرآن استاد جوادی آملی (6 سال) و آموزش دروس مختلف علوم انسانی در موسسه در راه حق (به مدت 4 سال و حدود 140 واحد) و دروس مختلف فلسفه، علوم القرآن داشته است. شرکت در درس خارج بزرگان حوزه همچون آیات: فاضل لنکرانى، مکارم شیرازى، سبحانى و تبریزى. تدریس : از سال 1367ـ 1372در دروس مختلف حوزه به صورت حلقات شاگردان خصوصی، تدریس در مراکز دانشگاهی از 1372ـ 1379در قالب، درس عمومی (معارف اسلامی و ریشه های انقلاب) و از 1372تا کنون تدرس مبانی جامعه شناسى، فلسفه تعلیم و تربیت، روش تحقیق، کلام جدید، انسان شناسى، نظریه های جامعه شناسى، اندیشه های اجتماعی متفکران مسلمان، جامعه شناسی دین، قشربندی اجتماعى، سنتهای اجتماعی در قرآن و سایر دروس علوم اجتماعی در مراکز مختلف حوزوی بویژه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره و برخی دانشگاههای قم چون دانشگاه قم، دانشگاه مفید مرکز جهانی علوم اسلامى، مرکز آموزش مبلغان. از سال 1383تاکنون دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع).